24.03.2013 19:48

Profil

Profil

  • Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků
  • Odhadce pro specializaci Oceňování majetku pro podnik
  • Společník obchodní společnosti znaleckého ústavu ADONE - znalecký ústav s.r.o.
  • Spolupracovník Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Od roku 2001 pracuji jako soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků.

Spolupracuji se znaleckým ústavem Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, jsem společníkem znaleckého ústavu ADONE - znalecký ústav s.r.o.   

Mám více než 10-ti leté zkušenosti získané při jednání s managementem či vlastníky podniků, především na území Moravskoslezského kraje. Pracoval jsem pro podniky od malých, přes střední, až po velké podniky. Za dobu své činnosti jsem zpracoval cca 120 ocenění pod vlastním jménem, na dalších cca 130 oceněních jsem spolupracoval jako spoluautor – konzultant.

S oceňováním podniků v některých případech pomáhám managementu či vlastníkům podniků řešit i další záležitosti, které vedou k zpracování ocenění, jak je např. spolupráce při fúzích a akvizicích, pomoc při jednáních při nákupu a prodeji podniku, poradenství související s plánováním výstupu z podnikání. Další činností je poradenství při fúzích, ekonomické hodnocení synergií vznikajících při fúzích a akvizicích, volba optimální varianty dalšího rozvoje podniku.

 

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava


+420 602 752 952