24.03.2013 19:58

studie PricewaterhouseCoopers Česká republika

Podle studie PricewaterhouseCoopers Česká republika třetina majitelů českých firem plánuje v nejbližších dvou letech změny ve vlastnické struktuře své společnosti nebo je právě provádí.

Průzkum ukázal, že

  • pětina (21 %) českých firem přejde v rámci rodiny do rukou další generace.
  • Více než čtvrtinu firem (26 %) koupí strategický investor.
  • Více než desetinu (11 %) firem odkoupí stávající management (management buy-out; MBO).
  • Další více než desetinu (11 %) společností hodlají jejich majitelé předat novým vlastníkům prostřednictvím primární emise akcií (IPO).
  • Každá dvacátá (5 %) firma se spojí s jinou společností.
  • Pět procent vlastníků plánuje prodat svou společnost finančnímu investorovi.
  • Vedle výše zmíněných možností existuje i řada dalších.

Majitelé si uvědomují, že změna vlastnické struktury není snadný proces, a proto již dvě pětiny z nich mají připravený plán nástupnictví; Strategii, jak vyřešit svůj odchod z podniku, aniž by tím ohrozili jeho budoucí prosperitu. Navíc další pětina z dotázaných vlastníků hodlá v nejbližších dvou letech takový plán připravit.

Jakou má moje firma hodnotu

Ve všech výše uvedených případech, pokud majitel hodlá společnost prodat či předat, měl by znát její cenu. Stanovit ji alespoň nějakým způsobem se Podle studie PricewaterhouseCoopers Česká republika pokusily téměř dvě třetiny (59 %) dotázaných.

Všichni majitelé firem by v zájmu prosperity svého podniku a maximalizace potenciálního výnosu z prodeje podniku měli mít připravený scénář změny vlastnické struktury včetně časového harmonogramu.

Řádná příprava podniku na prodej není otázkou několika týdnů.

Ve své praxi jsem se setkal s prodeji podniků v situaci, kdy byl prodej podniku vynucen nepříznivými okolnostmi, tedy v situaci bez dostatečné přípravy na prodej podniku. Takováto situace je pro kupujícího vždy výhodná a prodejní cena tomuto rozložení sil také odpovídá.

Při dostatečném času na přípravu prodeje či jiné formy změny vlastnictví lze dosáhnout výrazně vyšší hodnoty, než při prodeji v časové tísni.

—————

Zpět


Kontakt

Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava


+420 602 752 952