Profil

  • Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků

  • Odhadce s předmětem podnikání: Oceňování majetku pro - věci nemovité, - obchodní závod

Vzdělání

  • Vysoká škola báňská Ostrava – Technická univerzita, Ekonomická fakulta
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
  • Absolvent specializačního studia Oceňování podniku, Institut oceňování majetku při VŠE Praha
  • Absolvent specializačního studia Oceňování nemovitostí, VŠB-TU Ostrava
  • Absolvent kurzu Správce konkursní podstaty
  • Držitel makléřské licence Ministerstva financí ČR

 

Zkušenosti

Problematikou hodnoty podniku se zabývám od roku 1995, kdy jsem začal pracovat jako makléř na kapitálovém trhu. Od analýz hodnoty cenných papírů jsem se postupně orientoval na problematiku hodnoty podniků a směruji svůj zájem do oblasti oceňování podniků. Od roku 2001 pracuji jako soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků.

Spolupracuji se  znaleckým ústavem ADONE - znalecký ústav, Ostrava.  

 

 


Kontakt

Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava


+420 602 752 952