Řízení hodnoty,

zlepšování výkonnosti                           

Postupně se v diskusích v procesu oceňování objevil požadavek některých vlastníků a managementu nejen znát hodnotu jejich podniku, ale především požadavek na aplikaci postupů či nástrojů, které by umožnily hodnotu podniku postupně zvyšovat a řídit.

Výsledkem těchto požadavků je spolupráce s firmou ATTN Consulting s.r.o., která je expertní poradenskou a konzultantskou společností, zabývající se analyzováním, navrhováním řešení a koncepcí celkových strategií firem anebo jejich dílčích oblastí, a sice v oborech organizace řízení, lidské zdroje, marketing, ekonomika a informační technologie s důrazem na optimalizaci obchodních a řídících procesů. V projektech se využívá specializovaný software ATTIS sloužících pro zlepšování výkonnosti, které pomáhají nejen zvyšovat výkon organizace a jejích zaměstnanců, ale především pomáhají zavést uvedené přístupy k řízení do každodenního firemního života. Využívá se především procesního přístupu k řízení a metody strategického měření výkonnosti — Balanced Scorecard (BSC), řízení prostřednictvím cílů - Management by Objectives (MBO), a dalších metod a přístupů.

SW ATTIS je vyvíjen od roku 2002 a je úspěšným konkurentem zahraničních software, a má již desítky uživatelů (např. ETA, Skanska, Plastkov, Koeximpo, Eurogemma, …), kteří oceňují nejen „českou" cenu, ale i uživatelsky jednoduchou obsluhu.

Jako podpůrné aktivity pro zabezpečení těchto cílů ATTN Consulting s.r.o. poskytuje klientům komplexní firemní vzdělávání nejen všech vrstev managementu, ale i všech TH pracovníků a vybraných dělnických profesí.

Další podporou je nabídka poradenství spojeného se získáváním dotací z EU a poskytování dotačního managementu.

Ve stručnosti se tedy ve spolupráci se společností ATTN Consulting s.r.o. nabízí cesta k implementaci nástrojů pro zlepšení výkonnosti a promítnutí strategie podniku do každodenních procesů, ale i k nalezení dotačních titulů pro financování této implementace.

Věřím, že pro řadu podniků, které řeší otázku řízení výkonnosti, by mohla být tato nabídka včetně řešení financování zajímavá.

 

V případě potřeby podrobnějších informací jsou níže uvedeny informační letáky k jednolivým produktům, v případě Vašich dotazů mne neváhejte kontaktovat, případně navštívit stránky www.attn.cz.

 

Informační letáky ke stažení:

profil ATTN.pdf (138,9 kB)

ATTIS.pdf (611,7 kB)
Business Process Management.pdf (180,1 kB)
Lean management .pdf (536,5 kB)
Performance management.pdf (238,7 kB)
ISO.pdf (482,9 kB)
Balanced Scorecard.pdf (257,5 kB)

 

 


Kontakt

Ing. Mgr. Pavel Procházka

Skřivánčí 1149/8
746 01 Opava


+420 602 752 952